PERSBERICHT

Nederlandse model voor class actions ook in buitenland ingezet


Massaschadeorganisatie Stichting ICAM verkrijgt status aangewezen Wamca-organisatie in hele EU

De Nederlandse massaschade belangenorganisatie Stichting ICAM is gisteren door het Ministerie van Justitie en Veiligheid goedgekeurd voor plaatsing op de lijst van aangewezen organisaties voor collectieve acties in in het kader van de Wamca en de Europese Richtlijn voor Collectieve Acties.

Nederlandse acties op het vlak van massaschade (Wamca initiatieven) zijn sinds 2020 gebaseerd op een EU Richtlijn. Belangenorganisaties die volgens het Ministerie van Justitie en Veiligheid volledig aan alle wettelijke eisen voldoen, kunnen worden toegelaten om ook in alle andere Europese landen acties te ontwikkelen en bij de rechtsprekende instanties van die landen te procederen. Tot nu toe had de alleen de VEB zo’n goedkeuring, maar vanaf nu geldt dat ook voor de in Utrecht gevestigde organisatie Stichting ICAM.

Adriaan de Gier, operationeel directeur van ICAM: ‘We zijn trots op deze kwalificatie. Het laat zien dat we de belangenbehartiging voor gedupeerden heel serieus nemen en het opent de mogelijkheid om dat nog breder in te zetten. Vaak in samenwerking met andere belangenbehartigers uit het buitenland. Schadesituaties kennen ook in toenemende een internationale component, dus ook om die reden is het een belangrijke extra bevoegdheid.’

Stichting ICAM is opgericht in 2021 op basis van de nieuwe massaschadewetgeving ‘Wamca’. Ze is vooral bekend van het dossier GGD Datalek, waarbij de Staat (Ministerie van Volksgezondheid VWS) en GGD GHOR aansprakelijk worden gehouden voor het grootste datalek uit de Nederlandse geschiedenis, waarbij vertrouwelijke gegevens van meer dan 6 miljoen Nederlandse burgers onderdeel waren van een datalek in de systemen van de GGD’s, dat (onnodig) meer dan tien maanden lang heeft geduurd. Stichting ICAM verlangt van VWS en de GGD’en dat ze openheid verstrekken over de details van het lek, of het al is opgelost en hoeveel persoonsgegevens er daadwerkelijk zijn gestolen. De schade als gevolg van het lek wordt geraamd op meer dan 3 mrd euro. Maandag a.s. vindt in dat dossier overigens de behandeling plaats, in een zitting bij de rechtbank Amsterdam.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram