Update van 21 februari 2021

Inmiddels hebben al ruim 100.000 mensen zich aangemeld!

 

Maar: hoe groter de groep, hoe groter de kans dat onze eisen ingewilligd worden en jij schadevergoeding ontvangt! Als je dus nog iemand kent die mee wil doen, stuur deze e-mail dan door of verwijs hem of haar naar de website.

 

Verhalen van deelnemers

Uit alle aanmeldingen blijkt dat de actie niet voor niets is. We ontvangen veel reacties van mensen die ongerust zijn over wat er met hun gegevens is gebeurd. En helaas ook verhalen van mensen die merken dat hun gegevens inderdaad misbruikt zijn.

 

Mevrouw Van L. uit Arnhem: “Ik hoorde dat er diefstal van gegevens had plaatsgevonden bij de GGD. Al snel bekroop mij de angst voor wat er zou kunnen gebeuren. Ik ben niet erg digitaal vaardig en durfde bijna geen mail te openen of linkje aan te klikken. Het heeft zo’n twee maanden geduurd dat ik dagelijks de bankafschriften controleerde om te zien of er gekke afschrijvingen bij stonden. Het hele gebeuren heeft lange tijd een gevoel van onveiligheid gegeven.”

 

De heer De V. uit Dronten: “Helaas ben ik één van de mensen die is opgelicht door misbruik van gegevens. Ik kreeg een email dat ik een boosterprik kon komen halen en dat ik daarvoor online kon betalen. De email was geadresseerd aan mij. Met mijn voornaam, achternaam en zelfs mijn geboortedatum. Ik denk dat ik daarom er van uitging dat het klopte. Ik ben er gewoon ingetrapt.”

 

Jouw verhaal

Wij willen graag weten wat het GGD-datalek voor jou persoonlijk betekent. Maak je je zorgen dat je gegevens zijn gestolen? Check je vaker je e-mail op verdachte berichten of phishing? Of heb je het idee dat je gegevens inderdaad misbruikt worden? Laat ons dat dan weten. Mail je ervaringen naar info@stichtingicam.nl. Voorbeelden helpen ons om het ministerie en de rechter te overtuigen.

 

Media-aandacht

Ook in de media en op internet zien we veel steun voor de actie. Iedereen bevestigt het belang van dataveiligheid bij de overheid, zéker bij de gevoelige gegevens die bij de GGD geregistreerd zijn. Klik hier [DL|S1] voor een overzicht van nieuwsberichten.

 

De eerste brief aan het ministerie - Start van de gerechtelijke procedure

We hebben op 8 februari de officiële sommatie aan de Nederlandse Staat verzonden. Daarin geven we de Staat een termijn van acht weken om met Stichting ICAM tot afspraken te komen over:

 

  • Het op orde brengen van de systemen bij de GGD
  • Het vergoeden van de schade van de gedupeerden van het datalek

 

Ook verzoeken we de Staat om binnen drie weken aan te geven of men bereid is tot overleg. Natuurlijk zullen we je laten weten of de Staat op die uitnodiging ingaat.

 

Wet openbaarheid bestuur

We hebben ook verzoeken ingediend op grond van de Wet openbaarheid bestuur (Wob). Zo willen we aanvullend bewijs verzamelen over wat er gebeurd is en van wie er gegevens gestolen zijn.

 

Videobijeenkomst

We willen een videobijeenkomst organiseren waarin deelnemers ons vragen kunnen stellen over de actie. Zodra de datum voor die bijeenkomst bekend is, ontvang je daarover een e-mail zodat je kunt deelnemen.

 

Aanpassingen deelnemersovereenkomst

We hebben een paar verbeteringen doorgevoerd in de deelnemersovereenkomst:

  • We hebben duidelijker omschreven dat we de actie voeren in opdracht en in belang van onze deelnemers;
  • Als iemand zich wil afmelden, kan dat voortaan via een speciale pagina op de website. Zie de sectie veelgestelde vragen[DL|S2] ;
  • Het zou kunnen dat de rechtbank niet alleen schade toekent aan de gedupeerden, maar de Staat ook veroordeeld om een kostenvergoeding aan Stichting ICAM te betalen. Als daarvan geldt overblijft nadat wij alle kosten hebben betaald, zullen we dat verdelen onder de gedupeerden, eerst onder onze actieve deelnemers en vervolgens eventueel ook onder de andere gedupeerden. We zullen een klein percentage reserveren om onderzoek te doen naar toekomstige collectieve zaken;
  • Je kunt de actuele tekst van de deelnemersovereenkomst hier [DL|S3] lezen. Mocht je daar vragen over hebben, laat ons dat dan weten via de e-mail.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram