Update november - gesprekken met Ministerie van Volksgezondheid en dagvaarding bijna klaar.

Gesprekken met het ministerie van VWS

Na de aankondiging van onze massaschade-actie hebben we het ministerie van VWS en de GGD uitgenodigd voor een gesprek.

Die gesprekken hebben helaas niets opgeleverd. Volgens VWS hebben de 6,5 miljoen mensen van wie gegevens in de GGD-systemen zaten en geraakt zijn door het datalek geen recht op schadevergoeding. ‘Alles op internet brengt nu eenmaal risico’s met zich mee. Als mensen zelf ook Whatsapp en dergelijke gebruiken moeten ze dit ook maar voor lief nemen.’, was de reactie. Deze reactie van nota bene de overheid die ons moet beschermen, geeft blijk van zeer weinig verantwoordelijkheidsbesef en respect richting burgers. Zeker als het gaat om databases van de overheid zelf, waar je ook niet voor je plezier in staat. Het maakt dus alleen maar duidelijker hoe nodig onze acties zijn om de overheid het belang hiervan te laten inzien.

Dagvaarding bijna klaar

In de afgelopen maanden is met een groot team hard gewerkt aan een dagvaarding, een document van een paar honderd pagina’s dat naar het ministerie en de GGD gestuurd gaat worden en waarmee de rechtszaak officieel van start gaat. Deze wordt in januari a.s. afgerond.

Om meer informatie over het datalek boven tafel te krijgen, hebben we bij het ministerie en de GGD’ en een beroep gedaan op de Woo (de Wet Open Overheid). In de documenten die we kregen zijn echter heel veel passages weggelakt. Veel meer dan volgens de wet is toegestaan. We zijn daarom een aantal procedures gestart. Al met al veel werk en veel kosten, maar gelukkig geeft de financier van het dossier ons daarvoor alle ruimte.

Onderzoek naar een nieuwe zaak tegen Samsung

Niet alleen de overheid, maar ook grote bedrijven lappen regelmatig de rechten van consumenten en burgers aan hun laars. Om die reden houden we permanent in de gaten of er iets speelt dat rechtgezet behoort te worden.

Momenteel onderzoeken we een schending van consumentenbelangen door tv-fabrikant Samsung. Tussen 2013 en 2018 heeft Samsung meerdere webshops illegaal onder druk gezet om de prijzen van televisies hoger te houden dan nodig was. Daardoor hebben mensen jarenlang soms wel honderden euro’s te veel betaald voor die televisies. De ACM heeft Samsung daarvoor ook al een boete opgelegd.

Indien je voor onze nieuwsbrief staat ingeschreven: let de komende tijd op je mailbox voor berichten hierover.

Tips?

Stichting ICAM staat altijd open voor tips over misstanden die het waard zijn om een massaschade-actie te starten. Mail ons via meldingen@stichtingicam.nl

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram