NIEUWS

Jos Lunenberg treedt toe tot de Raad van Toezicht van Stichting ICAM


Stichting ICAM heeft Jos Lunenberg met ingang van 17 augustus benoemd tot lid van haar Raad van Toezicht. Lunenberg neemt de portefeuille financiën en zakelijke relaties onder zijn hoede, die vacant kwam na het plotselinge overlijden van gewaardeerd RvT-lid Adri van Beek. De Raad van Toezicht bestaat vanaf heden uit Quirine Eijkman (voorzitter), Rob van den Hoven van Genderen (lid juridisch) en Jos Lunenberg (lid financiën en zakelijke relaties).

Jos Lunenberg is CEO bij Surfix Diagnostics, dat diagnostische technologie ontwikkelt om kanker in een vroeg stadium op te sporen en het ziekteverloop te monitoren. In 2017 startte hij ENPICOM, dat onder zijn leiding uitgroeide tot een belangrijke speler in de bio-informatica met een geavanceerd platform voor de ontdekking en analyse van antilichamen. Eerder vervulde hij diverse management- en marketing functies in de life sciences sector, bij zowel bedrijven die een fase van snelle groei doormaakten als bedrijven met een beursnotering. Nadat hij begin 2023 terugtrad als CEO, is hij momenteel nog actief bij het bedrijf als strategisch adviseur van het bestuur.

“Met Jos hebben we een ervaren bestuurder met zakelijke en financiële ervaring aan stichting ICAM weten te binden.” aldus RvT-voorzitter Quirine Eijkman. "Zijn bestuurlijke en strategische competenties sluiten goed aan bij de invulling van de rol zoals wij die voor ogen hebben."

“Ik kijk ernaar uit een bijdrage te leveren aan een stichting die helpt gerechtigheid voor burgers en consumenten toegankelijker te maken.” aldus Jos Lunenberg over zijn benoeming. “Als één van de vele gedupeerden van de woekerpolisaffaire heb ik uit eerste hand ervaren hoe je als individu vrij machteloos staat tegenover een veel grotere organisatie. Door de krachten te bundelen krijg je wél wat gedaan. "De komende periode gebruik ik om me verder te verdiepen in de lopende en toekomstige zaken van de stichting om me voor te bereiden op mijn toezichthoudende taken.”

De benoeming van RvT-leden geldt voor een periode van vier jaar.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram