U kunt deze privacyverklaring hier downloaden

Privacyverklaring Stichting ICAM

 

ICAM is een non-profit organisatie die opkomt voor ieders recht op privacy en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. ICAM neemt de privacy van haar deelnemers zeer serieus en behandelt persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. In deze privacyverklaring leggen wij u graag uit welke persoonsgegevens van u worden verwerkt als u onze website bezoekt, deelneemt aan een (collectieve) actie van ICAM of op een andere manier contact opneemt met ICAM, met welk doel ICAM uw persoonsgegevens verwerkt en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 

Wie is ICAM en hoe kunt u contact opnemen?

De verwerkingsverantwoordelijke voor uw persoonsgegevens is Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (‘ICAM, ‘wij’, ‘onze’, ‘ons’), statutair gevestigd te (3581 BD) Utrecht, aan Maliesingel 17.

 

Alle vragen over de verwerking van persoonsgegevens door ICAM kunnen gericht worden aan info@stichtingicam.nl  of via gewone post gericht aan Maliesingel 17, 3581 BD Utrecht.

 

Voor wie is deze privacyverklaring relevant?

Deze privacyverklaring geldt voor personen die de website van ICAM bezoeken en gebruiken en contact opnemen met ICAM. In deze privacyverklaring leggen we ook uit hoe we uw persoonsgegevens gebruiken indien u zich aanmeldt voor en deelneemt aan een collectieve actie van ICAM.

 

Wat doet ICAM met uw persoonsgegevens?

Hieronder leggen wij u uit wanneer en waarom ICAM persoonsgegevens van u verwerkt en welke persoonsgegevens ICAM voor dat specifieke doel gebruikt.

 

Registratie

U kunt zich aanmelden en deelnemen aan collectieve acties die door ICAM worden gevoerd. Om u in collectieve acties te vertegenwoordigen vraagt ICAM u om het registratieformulier in te vullen. U verstrekt ICAM persoonsgegevens van uzelf en/of minderjarige(n) die u vertegenwoordigt, waaronder naam, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. ICAM heeft deze informatie nodig om u in een procedure te kunnen vertegenwoordigen en namens u een claim in te kunnen dienen.

 

 

Bewijsstukken

Om namens u te kunnen optreden en een claim te kunnen indienen, vraagt ICAM om bewijsstukken die voor de claim noodzakelijk kunnen zijn. Het kan bijvoorbeeld gaan om een bevestigingse-mail van een account bij de digitale dienst in kwestie, screenshots, overeenkomsten etc. Zonder deze bewijsstukken kan ICAM de claim mogelijk niet bewijzen en heeft u mogelijk geen recht op schadevergoeding.

 

 

Schadevergoeding

Indien een rechter in een procedure beslist dat u recht heeft op schadevergoeding. Dan zal ICAM u vragen om uw bankrekening.

 

 

Communicatie

 

Indien u deelneemt aan een collectieve actie van ICAM, houdt ICAM u per e-mail op de hoogte van de voortgang van de actie, vordering(en) en de juridische procedure. Als de rechter bijvoorbeeld schadevergoeding heeft toegewezen, dan informeert ICAM u daar per e-mail over.

 

 

Contact

U kunt op verschillende manieren in contact komen met ICAM, via het contactformulier of de chatfunctie op de website, per e-mail en telefonisch. Als u contact met ICAM opneemt, verwerken wij de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt. Welke gegevens het precies betreft hangt af van uw vraag of verzoek, maar het kan bijvoorbeeld gaan om uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en de informatie die u bij uw vraag verstrekt. Ook als uw telefonisch contact opneemt, leggen wij informatie over u vast als dat nodig is voor het afhandelen van uw vraag.  De gegevens die wij voor dit contact van u verkrijgen, gebruiken wij alleen om uw vraag te beantwoorden en u van dienst te kunnen zijn.

 

 

Nieuwsbrief

 

Wij houden u graag op de hoogte over onze activiteiten en (collectieve) acties waar ICAM zich voor inzet. U kunt zich voor de e-mail nieuwsbrief aanmelden. Voor het versturen van e-mail nieuwsbrieven verwerken wij uw e-mail adres. Mocht u geen e-mailberichten willen ontvangen: in elke nieuwsbrief die door ICAM aan u wordt gestuurd is een mogelijkheid opgenomen om u af melden.

 

 

Statistieken

ICAM heeft een e-mailtrackingfunctionaliteit verwerkt in haar e-mails, door een kleine, transparante beeldpixel in de uitgaande e-mail in te sluiten. Zodra u de e-mail opent, kan ICAM toegang krijgen tot bepaalde informatie, zoals de naam en achternaam van de ontvanger, het e-mailadres van de ontvanger, bevestiging dat de ontvanger de e-mail heeft ontvangen en geopend, IP-adres van waaraf de e-mail is geopend, of er op een link in de e-mail is geklikt, IP-adres van waaraf op de link is geklikt en browser en besturingssysteem dat gebruikt werd door de persoon die op de link heeft geklikt.

 

 

Website

ICAM verzamelt automatisch gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website. Deze informatie bestaat uit uw IP-adres (een uniek cijfer, waardoor het mogelijk is uw apparaat te herkennen); gegevens die zijn weergegeven of waarop is geklikt (zoals links); en andere loginformatie (zoals soort browser, IP-adres, datum en tijd van toegang en cookie ID). Wij hebben deze informatie nodig om ervoor te zorgen dat de website optimaal werkt (bijvoorbeeld om de inhoud juist weer te geven en om de website veilig te houden). We gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden.

 

 

Marketing

Om onze acties onder een breed publiek onder de aandacht te brengen, adverteert ICAM op sociale media, zoals Facebook en Instagram. Deze advertenties zijn niet gericht op specifieke gebruikers, maar op geselecteerde doelgroepen, bijvoorbeeld in een bepaalde regio of leeftijdscategorie. ICAM deelt geen persoonsgegevens van u met sociale media. Voor de verwerking van persoonsgegevens die voortvloeit uit het selecteren van de relevante doelgroepen en het tonen van de advertentie aan het doelpubliek, is ICAM gezamenlijk verantwoordelijk met de betreffende aanbieder van sociale media. Indien u geen advertenties van ICAM op uw sociale media wenst, kunt u dat aangeven bij de betreffende aanbieder.

 

Als u op een van onze advertenties op sociale media klikt en onze website bezoekt, verzamelt ICAM enkel geaggregeerde, statistische gegevens over de effectiviteit van haar advertentiecampagnes. Zo weet ICAM welk deel van haar websitebezoekers afkomstig zijn van sociale media en of haar advertentie doeltreffend is geweest. Wij kunnen niet zien wie er op welke advertentie heeft geklikt.

 

Op basis van welke grondslag verwerkt ICAM persoonsgegevens?

ICAM moet een goede reden hebben om persoonsgegevens te verwerken. In de privacywet, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), staan zes redenen genoemd, ook wel grondslagen genoemd. ICAM heeft dus een grondslag nodig om uw persoonsgegevens te mogen verwerken. Hieronder leggen wij uit op basis van welke grondslag ICAM uw persoonsgegevens, zoals hierboven toegelicht, verwerkt.

 

Een van de zes grondslagen is dat het noodzakelijk is om persoonsgegevens te verwerken om een overeenkomst uit te voeren. Als u zicht registreert, sluit u een deelnemersovereenkomst met ICAM en hiervoor is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk:

 • Persoonsgegevens die ICAM van uw ontvang om u te registreren zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst tussen u en ICAM. Zonder uw persoonsgegevens is ICAM niet in staat om u te vertegenwoordigen en kunt u helaas niet deelnemen.
 • Ook de verwerking van persoonsgegevens die in bewijsstukken voorkomen is noodzakelijk voor de uitvoering van deze deelnemersovereenkomst, om u te kunnen vertegenwoordigen en namens u een claim in te kunnen dienen. Zonder deze bewijsstukken kan ICAM de vordering namens u mogelijk niet voldoende onderbouwen en kan de rechter geen schadevergoeding toewijzen.
 • De verwerking van uw bankrekening om eventuele schadevergoeding aan u te betalen is noodzakelijk voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst omdat het voor ICAM zonder verwerking van uw bankrekening niet mogelijk is enige toegewezen schadevergoeding aan u betalen.
 • Tot slot is uw e-mailadres noodzakelijk voor de uitvoering van de deelnemersovereenkomst als ICAM met u moet communiceren over de actie waaraan u deelneemt.

 

ICAM verwerkt daarnaast ook persoonsgegevens op een andere grondslag en dat is als het noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ICAM. ICAM heeft daarvoor getoetst of haar recht om persoonsgegevens te verwerken (haar gerechtvaardigd belang) zwaarder weegt dan het recht op privacy. Wilt u meer weten over deze belangenafweging? Neem dan contact op met ICAM. 

 

 • De verwerking van uw persoonsgegevens die ICAM verkrijgt omdat u contact opneemt met ICAM is noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van ICAM, om uw vragen te beantwoorden en u goed van dienst te kunnen zijn.
 • Uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief is ook noodzakelijk voor de behartiging van het gerechtvaardigd belang van ICAM, direct marketing.
 • De verwerking van persoonsgegevens om statistieken te genereren is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ICAM, om het bereik en de doeltreffendheid van de door ICAM verzonden e-mails te analyseren.
 • De verwerking van enige persoonsgegevens die voortvloeit uit marketingactiviteiten op sociale media is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van ICAM, om de door haar georganiseerde collectieve acties bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

 

Hoe lang bewaart ICAM uw persoonsgegevens?

ICAM bewaart uw persoonsgegevens zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen. ICAM bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de volgende bewaartermijnen:

 • Uw persoonsgegevens die u het via het registratieformulier aan ICAM verstrekt bij deelname een procedure, waaronder bewijsstukken die u voor dat doel aan ICAM verstrekt, bewaart ICAM zolang dat noodzakelijk is voor (de voorbereiding van) door haar ingestelde procedures en acties en/of daarmee verband houdende werkzaamheden zoals schikkingen. Uw persoonsgegevens worden daarna binnen 6 maanden verwijderd.
 • Op grond van de Algemene wet inzake rijksbelastingen is ICAM verplicht financiële gegevens te bewaren voor een periode van zeven jaar.
 • Gegevens die ICAM van uw verwerkt indien u contact opneemt, bewaart ICAM zolang als dat nodig is voor het afhandelen van uw vraag, verzoek of klacht. ICAM verwijdert deze gegevens daarna binnen één maand.
 • ICAM bewaart uw e-mailadres voor het verzenden van de nieuwsbrief zolang u bent aangemeld voor de nieuwsbrief en verwijdert uw e-mailadres uiterlijk één maand na uitschrijving.
 • Statistieken die worden gegenereerd op basis van verzonden e-mail worden niet langer bewaard dan drie maanden.
 • Uw IP-adres wordt niet langer dan zeven dagen bewaard.

 

Met wie deelt ICAM uw persoonsgegevens?

Als ICAM een collectieve actie/procedure voert, laat zij zich bijstaan en adviseren door derde partijen, zoals advocaten, (juridisch) adviseur, deskundigen en deurwaarders. Als u zich heeft aangemeld voor een collectieve actie van ICAM, kan ICAM uw persoonsgegevens met deze dienstverleners delen. Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld in bewijsstukken) kunnen in dat geval ook gedeeld worden met de rechtbank en de wederpartij(en). Het delen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ICAM die ziet op uw deelname aan de actie. Op de verwerking van persoonsgegevens door deze partijen is het eigen privacy statement van de desbetreffende partij van toepassing. Wilt u meer informatie over derden met wie ICAM uw persoonsgegevens deelt? Neem dan contact op met ICAM. 

 

ICAM maakt ook gebruik van diensten van externe bedrijven (zogenaamde verwerkers) die op verzoek van ICAM specifieke werkzaamheden uitvoeren en met wie uw persoonsgegevens kunnen worden gedeeld. Deze dienstverleners verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend namens ICAM. Op de verwerking door dienstverleners is een zogeheten verwerkersovereenkomst van toepassing, waarin ICAM er zorg voor heeft gedragen dat de dienstverlener de persoonsgegevens alleen mag verwerken in opdracht van ICAM en niet voor andere doeleinden. Het gaat om de volgende dienstverleners:

 • Hosting provider voor de opslag en het beheer van gegevens die ICAM verzamelt en opslaat;
 • Applicaties voor het verzenden van mailings en nieuwsbrieven en het genereren van statistieken;
 • Andere specifieke taken die zijn uitbesteed betreffen IT ondersteuning en (financiële) administratie.

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Sommige van onze dienstverleners zijn gevestigd in een land buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”), namelijk de Verenigde Staten. Om te voldoen aan EU-wetgeving inzake gegevensbescherming bij internationale doorgifte maken wij een zorgvuldige afweging of een afdoende niveau van bescherming kan worden geboden. Waar nodig leggen wij afspraken vast in een doorgifte overeenkomst op basis van modelcontractbepalingen die door de Europese Commissie zijn vastgesteld (Artikel 46, lid 2, sub (c) AVG). Voor meer informatie over de waarborgen inzake internationale doorgifte kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens die staan vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wat zijn uw rechten?

U heeft een aantal rechten om controle te houden op uw persoonsgegevens:

 

Recht van inzage

U heeft het recht om van ICAM inzage te verkrijgen van uw persoonsgegevens en van aanvullende informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld aan welke (categorieën van) ontvangers uw persoonsgegevens zijn of worden gedeeld.

Recht om vergeten

te worden

In een aantal gevallen heeft u het recht om aan ICAM te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Wij zullen uw persoonsgegevens wissen, bijvoorbeeld als uw gegevens niet meer nodig zijn, als uw bezwaar maakt tegen het gebruik van uw gegevens of als een wettelijk bepaalde bewaartermijn is verlopen

 

 

Recht op rectificatie

en aanvulling

U heeft het recht om onjuiste gegevens te laten wijzigen of onvolledige persoonsgegevens aan te vullen.

 

 

Recht op beperking

U heeft in bepaalde situaties het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat ICAM de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk pauzeert,  bijvoorbeeld als uw persoonsgegevens mogelijk onjuist zijn, beperken wij het gebruik zolang wij nog niet hebben gecontroleerd of de gegevens wel kloppen.

 

 

Recht van bezwaar

Als ICAM het gebruik van uw persoonsgegevens baseert op haar gerechtvaardigde belangen, heeft u heeft het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie (uw bijzondere persoonlijke omstandigheden). Wij zullen stoppen met deze gegevens te verwerken, tenzij wij aanvoeren dat er dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking die zwaarder wegen dan uw belangen. Zo lang nog niet duidelijk is of onze gronden zwaarder wegen, zullen wij de betreffende gegevens niet verwerken.

 

 

Bezwaar tegen

direct marketing

Als u bezwaar maakt tegen het gebruik van uw persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing (de nieuwsbrief), dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken voor die doeleinden.

 

 

Dataportabiliteit

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te ontvangen die u verstrekt heeft aan ICAM. Als de verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst.

 

 

U kunt uw verzoek indienen bij ICAM via info@stichtingicam.nl. ICAM beantwoordt uw verzoek zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Deze periode kan indien nodig worden verlengd met twee maanden, afhankelijk van de complexiteit van het verzoek en het aantal daarvan. ICAM informeert u binnen één maand na ontvangst van het verzoek indien een dergelijke verlenging zal plaatsvinden, met vermelding van de reden voor de vertraging.

 

Als ICAM geen actie onderneemt op uw verzoek, informeert ICAM u zo snel mogelijk, maar in ieder geval niet later dan 30 dagen na ontvangst van het verzoek over de redenen om niet in actie te komen. In dat geval heeft u ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, in Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Meer informatie over uw rechten vindt u op de website van Autoriteit Persoonsgegevens.

 

 

Klachten over het gebruik van uw persoonsgegevens melden?

Heeft u klachten over deze privacyverklaring of over de manier waarop ICAM omgaat met uw persoonsgegevens? Dan kunt u in de eerste plaats contact opnemen met ICAM. Als u er niet uitkomt met ICAM, heeft  u ook het recht een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u hier.

 

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

De meest recente versie van deze privacyverklaring is op onze website te vinden. Wij zullen u informeren in geval van een significante wijziging van deze privacyverklaring.

 

Laatste update: 8 februari 2022.

 

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram