Over stichting ICAM

Stichting ICAM (de Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade) is een organisatie zonder winstoogmerk, in het leven geroepen om de belangen van grote groepen personen te beschermen wanneer zij schade lijden door onrechtmatig handelen van grote (overheids)organisaties.

Individuele partijen beschikken zelf vaak niet over voldoende kennis en financiële middelen om een rechtszaak te starten tegen grote organisaties met veel juridische en financiële slagkracht. Wij vinden dat dit geen belemmering zou moeten vormen om je recht te halen. Stichting ICAM initieert daarom collectieve acties. In een collectieve actie bundelen we de krachten van grote groepen personen die door eenzelfde onrecht zijn geraakt. Doordat wij als stichting de belangen behartigen van een grote groep personen, kunnen wij de benodigde financiële middelen en expertise inschakelen om samen een vuist te maken. Dit doen we samen met een betrokken team van privacy experts, advocaten, (oud-)politici en een enthousiaste achterban.

Stichting ICAM wordt geleid door een onafhankelijke Raad van Bestuur. Het Bestuur is verantwoordelijk voor de vaststelling en uitvoering van het (financieel) beleid en voor de verwezenlijking van de strategie gericht op onze statutaire doelstellingen. Onze Raad van Toezicht controleert het beleid van het Bestuur, houdt financieel toezicht en oefent de controletaken uit zoals omschreven in de Claimcode 2019. Daarnaast geeft de Raad van Toezicht het Bestuur op alle belangrijke onderwerpen gevraagd en ongevraagd advies.

Openheid

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Compensatie

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Dataveiligheid

This is a block of text. Double-click this text to edit it.

Raad van Bestuur

Marnix Bos
Voorzitter
Marnix Bos is advocaat en heeft veel ervaring met belangenorganisaties en collectieve acties.
Cor bij de Weg
Penningmeester
Cor bij de Weg is een ervaren financieel adviseur.
Astrid Oosenbrug
Woordvoerder
Astrid Oosenbrug is oud-Tweede Kamerlid en heeft expertise op het gebied van digitale veiligheid.
Bekijk het profiel van Marnix
Bekijk het profiel van Cor
Bekijk het profiel van Astrid

mr. Marnix Bos

Marnix Bos is advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij is als advocaat en partner verbonden aan Berculo Advocaten in Utrecht. Daarvoor werkte hij bijna 10 jaar bij advocatenkantoor AKD Prinsen van Wijmen in Rotterdam en Utrecht. Naast zijn werk als advocaat is Bos sinds 2017 ook voorzitter van een andere belangenorganisatie, Stichting Wakkerpolis. Deze organisatie voert met succes collectieve acties tegen grote verzekeraars zoals Nationale Nederlanden en ASR. Bos heeft hierdoor veel relevante werkervaring op het gebied van collectieve acties.

Relevante werkervaring

2017-heden

2004-heden

1998-2004

1995-1998

Voorzitter van Stichting Wakkerpolis

Advocaat / partner bij Berculo Advocaten in Utrecht

Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen in Utrecht

Advocaat bij AKD Prinsen van Wijmen in Rotterdam

Cor bij de Weg

Cor bij de Weg is een ervaren en gedegen financieel adviseur. Hij is mede-eigenaar van EJP, een accountants- en adviesbureau met ruim 50 werknemers. Bij de Weg is betrokken bij complexe herstructureringen en overnames. Met 35 jaar ervaring in de accountancy en het bedrijfsleven is hij goed onderlegd voor de verantwoordelijkheid voor het financiële beleid van Stichting ICAM.

Relevante werkervaring

2012-heden

Adviseur en Partner bij EJP Accountants en Adviseurs

2019-2020

Docent International Business & Finance Management (HBO) Eurocollege

2008-2012

Interim Financial Manager (onder andere voor Eneco, Booking.com, Citytec, Valveco)

1997-2007

Financieel Adviseur bij PKF Wallast

1994-1997

Financieel Adviseur bij Feld & Groot Registeraccountants

1993-1994

Financial Controller Painting Holland B.V.

1986-1993

Financieel Adviseur Deloitte & Touche

Astrid Oosenbrug

Astrid Oosenbrug is oud-Tweede Kamerlid en een ervaren bestuurder. In haar Kamerwerk hadden ICT en data haar belangstelling. Zo was zij van 2012 tot en met 2017 woordvoerder op het gebied van ICT/data bij de overheid, overheidsdienstverlening, privacy, telecommunicatie en auteursrecht. Gedurende haar Kamerlidmaatschap was Oosenbrug onder meer kritisch over de aantasting van privacy door nieuwe opsporingswetgeving. Daarnaast heeft zij zich sterk gemaakt voor de invoering van het Responsible Disclosure beleid binnen de Nederlandse overheid. Oosenbrug heeft zelf als GGD-medewerker bron- en contactonderzoek bij de ANWB uitgevoerd.

Relevante werkervaring

2021-heden          Public Affairs Officer ESET Nederland

2020-2021            Medewerker GGD Bron- en Contactonderzoek bij de ANWB

2019-heden          Medeoprichtster en penningmeester Dutch Institute for Vulnaribility Disclosure

2018-heden          Voorzitter COC Nederland

2018-heden          Lid Raad van Advies Beehive Techcampus 4.2

2017-2021            President Stichting Open Source & Overheid

2012-2017            Tweede kamerlid der Staten-Generaal

2010-2012            Gemeenteraadslid Lansingerland

2000-2012            Systeembeheerder van onder meer XS4ALL, Stichting IT-Works! en Omroep West

Raad van Toezicht

Quirine Eijkman
Voorzitter
Quirine Eijkman is lector Toegang tot het Recht en ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens.
Rob van den Hoven van Genderen
Lid (juridisch)
Rob van den Hoven van Genderen is hoogleraar en onder andere gespecialiseerd in privacyrecht.
Adri van Beek
Lid (financieel)
IN MEMORIAM
Adri van Beek is een van de founders van Stichting ICAM. Helaas is Adri op 21 juni 2022 onverwacht overleden. Wij herinneren ons hem als een sympathieke, gedreven en kundige persoon en zullen hem missen. We streven er naar om zijn gedachtengoed zo veel als mogelijk is tot uitdrukking te blijven brengen in het beleid van de stichting.
Bekijk het profiel van Quirine
Bekijk het profiel van Rob
Bekijk het profiel van Adri

Relevante werkervaring

2020-heden
Lid Commissie Werkelijke Schade (CWS)
2019-heden
Lid Raad van Advies van de Raad voor Rechtsbijstand
2018-heden
Lid Stichting Open Recht
2018-heden
Lid Raad van Advies van Stichting Privacy First
2017-heden
Ondervoorzitter College voor de Rechten van de Mens
2015-heden
Lector KSI Hogeschool Utrecht
2010-heden
Lid Raad van Advies Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM)
2009-2017
Onderzoeker en universitair docent Veiligheid & Rechtstaat Centrum voor Terrorisme- en Contraterrorisme (CTC) Universiteit Leiden

2013-2015

Lid Nederlands Helsinki Comité

2005-2011

Voorzitter Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten

mr. dr. Quirine Eijkman

Quirine Eijkman is lector Toegang tot het Recht bij de Hogeschool Utrecht en ondervoorzitter bij het College voor de Rechten van de Mens. Ze richt zich in haar werk op maatschappelijke vraagstukken rondom toegang tot het recht, veiligheid, digitalisering, herstelrecht en mensenrechten. Zo zit ze in de Raden van Advies van de Raad voor de Rechtsbijstand, het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) en Privacy First. Ook is zij lid van de Commissie Werkelijke Schade (CWS) en de Kenniskring van de Commissie van toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Relevante werkervaring

2019-heden
Hoogleraar AI en robotrecht University of Lapland
2018-heden 
Voorzitter NVAIR (Nederlandse Vereniging voor AI- en Robotrecht)
2011-heden
Directeur Centrum voor Recht en Internet van de VU
2009-2010
Legal Projectmanager DigiD bij ministerie voor Binnenlandse Zaken
2007-heden
Assistent professor Computer Law Institute Vrije Universiteit Amsterdam
2007-heden
Partner / Advisor Switchlegal International Lawyers Amsterdam
2006-heden 
Onafhankelijk adviseur voor onder meer de VN, NAVO en de Raad van Europa
2001-2003 
Consultant ICT Office
1995-2001
Director Public Affairs/Regulatory British Telecom/Telfort
1994-1996 
Directeur van Stichting SURF

Rob van den Hoven van Genderen

Van den Hoven van Genderen is directeur van het Centrum voor Recht en Internet (CLI) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), hoogleraar AI & Robotlaw aan de University of Lapland en visiting professor bij de Kyushu University in Japan en de nationale universiteit van Taiwan (NTU). Als universitair docent geeft hij onder meer colleges over media- en communicatierecht, privacyrecht, internetrecht, AI en robotrecht. Over deze onderwerpen publiceerde Rob van den Hoven van Genderen verschillende boeken en artikelen. In het verleden was hij speciaal adviseur voor de VN en de Raad van Europa over privacy. Naast zijn huidige wetenschappelijke werk is hij consulting partner van SwitchLegal International Lawyers en redactielid van het tijdschrift Computerrecht.

Relevante werkervaring

1990-heden

Corrector, Lid van de vaststellingscommissie Kostencalculatie, Bestuurlijke informatievoorziening en Accounting Information Systems bij de Nederlandse Associatie voor Examinering (Explain BV) in Amersfoort

1974-2005

Belastingdienst: (register)accountant bij Rijksaccountantsdienst en Groot Ondernemingen; Docent verificateursopleiding; Teamleider bij Groot Ondernemingen en Regio Zuidwest Breda

1963-1973

Assistent accountant bij administratiekantoor Belaf bv in Breda

Adri van Beek

Adri van Beek is voormalig registeraccountant en voormalig rijksaccountant en heeft brede financiële ervaring en expertise. Naast zijn werk als accountant heeft hij opleidingen boekhouding en accountancy ontwikkeld en verzorgd, onder andere voor de opleiding PDB en de opleiding tot AA accountant. Hij is lid geweest van de examencommissies BKC, BKB en PDB. Adri van Beek is als lid van de Raad van Toezicht van ICAM voorgedragen door de procesfinancier van de GGD Datalek Claim, Liesker Procesfinanciering.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram