NIEUWS

Zitting rechtbank Amsterdam 22 april 2024


Waar gaat het ook alweer over
In januari 2021 stuitte RTL Nieuws op een enorm datalek bij de GGD. Een journalist had in een besloten chatgroep een grote dataset weten te bemachtigen. De gegevens bleken afkomstig uit de datasystemen van de GGD. Daarin waren zeer vertrouwelijke gegevens van wel meer dan 6,5 miljoen Nederlanders (!) opgeslagen, waaronder BSN-nummers, adres- en contactgegevens en persoonlijke medische informatie.

Het bleek dat deze gegevens lange tijd kinderlijk eenvoudig te kopiëren zijn geweest (en dus kennelijk voor tenminste een deel gekopieerd waren) door ruim 25.000 GGD-medewerkers. Toezicht op de werkvloer daar was nauwelijks aanwezig. In de nasleep van de RTL publicatie werden acht medewerkers opgepakt en strafrechtelijk veroordeeld.
Stand van zaken
Ruim twee jaar na het datalek zijn er altijd nog veel vragen onbeantwoord: welke gegevens zijn precies gestolen en van wie? Waarom duurde het bijna een jaar om het datalek te dichten? En met hoeveel zekerheid kan gesteld worden dat het bij het officiële aantal van 1.250 slachtoffers gebleven is?
Update Stichting ICAM

Stichting ICAM heeft in maart 2023 namens jou en ruim 150.000 andere Nederlanders door middel van een dagvaarding een massaschade rechtszaak aangespannen tegen het ministerie van VWS, de GGD’en en andere betrokken instanties. Het doel is het verkrijgen van meer helderheid over wat er gebeurd is, zorgen dat dat niet meer gebeurt en vergoeding van de schade van de betreffende Nederlanders.

Stichting ICAM heeft in de procedure inmiddels de reacties van het ministerie van VWS en de GGD’en ontvangen. De belangrijkste verweren zijn dat Stichting ICAM geen recht heeft om de vorderingen in te stellen (‘ontvankelijkheid van de vordering’) en dat bijna niemand schade heeft geleden door het datalek.

De rechtbank heeft inmiddels een datum voor een mondelinge behandeling van de zaak bepaald. Dat zal plaatsvinden bij de rechtbank Amsterdam aan de Parnassusweg op 22 april 2024 om 09.30 uur. Daar zal bekend worden hoe de procedure verder gaat lopen. Mocht u bij die zitting aanwezig willen zijn, dan verzoeken we u dat uiterlijk twee weken ervoor per e-mail aan ons kenbaar te maken.

Status van de actie en de procedures
Stichting ICAM heeft bij de diverse instanties meer dan 25 Woo verzoeken ingediend. In plaats dat de instanties daar een extra aanleiding in zien om openheid van zaken te verschaffen, blijkt men een gezamenlijk rookgordijn te hebben opgetrokken.

Bij de verschillende GGD’en worden deadlines om documenten aan te leveren niet gehaald, worden de documenten grotendeels zwartgelakt of blijken de documenten “bij nader inzien niet in bezit te zijn” of wordt men van het kastje naar de muur gestuurd.

De GGD GHOR, die een spilfunctie heeft in de samenwerking tussen de GGD’en, vindt dat ze überhaupt geen informatie hoeft te overhandigen, terwijl in werkelijkheid zij vooral lijkt te bepalen welke documenten wel en niet met ons gedeeld worden.

Het Ministerie van VWS weigert medewerking omdat openbaarmaking het “goed functioneren van de staat” in het geding zou brengen. Dat is echter een argument wat makkelijk misbruikt kan worden om zaken te verbloemen, een kwalijke praktijk waar door meerdere media al over gepubliceerd is.

Zelfs de Autoriteit Persoonsgegevens hult zich in stilzwijgen, omdat ze – zo zegt ze - volledige vertrouwelijkheid heeft afgesproken met de GGD GHOR en de GGD’en. Iets wat de wet helemaal niet toestaat.
Vervolgstappen
We zullen de genoemde procedures vervolgen. Zodra er meer nieuws is, krijgt u dat van ons te horen.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram